Fotografie

Bij waarnemen hoort ook vastleggen, de ene keer is het met potlood, pen of beitel Penseel. Andere keer is het met de lens. Ik maak van alles foto’s als registratie van mijn dag. Bijv. dagboek van het restaureren van het Rouwbord. Wanneer ik een gerecht maak wordt dat vastgelegd, dat kan zijn van het product in de tuin, tot het trekken van een topboullion. Opdrachten voor het maken van reportages van de jacht met als doel daar ook een brochure van te maken. Bedrijfsreportages ook voor wervingsdoeleinden.